Privacy policy

Wie ben ik

Mijn website is https://www.woutervdheuvel.nl. Mijn bedrijf is geregistreerd als Wouter van den Heuvel Photography

Contactinformatie

www.woutervdheuvel.nl
Wouter van den Heuvel Photography
Waterviolier 10 2408 LM Alphen aan den Rijn
Telefoon 06 – 12 724 508
E-mail: wouter@woutervdheuvel.nl

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom

Wouter van den Heuvel Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een review op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Wouter van den Heuvel Photography verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je opdrachten en betalingen
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Wouter van den Heuvel Photography verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Wouter van den Heuvel Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie worden gegevens gedeeld

Wouter van den Heuvel Photography verstrekt uitsluitend met jouw toestemming gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt je doen via een verzoek met het contactformulier. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Wouter van den Heuvel Photography. Wilt je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe worden gegevens beschermd

Wouter van den Heuvel Photography neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het contactformulier.

Cookies

Wouter van den Heuvel Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.